Hlavní » Zprávy » O dar na obnovu památek lze žádat do března
O dar na obnovu památek lze žádat do března

O dar na obnovu památek lze žádat do března

Sto tisíc korun na obnovu památek na území města je rezervováno v návrhu městského rozpočtu 2016. Podmínky, za jakých může o dar požádat vlastník nemovitosti nebo drobné památky, projednala komise městské památkové péče ještě před koncem roku 2015.

Podle komise lze dar získat na obnovu památek či prostředí, které s ní souvisí a podílí se na její prezentaci, např. na úpravu dřevin, terénu či dalších porostů. „Dar je možné získat na obnovu drobných památek, jako jsou sochy, křížky, kapličky, boží muka, ale i na umělecká díla 20. století apod., nebo na součásti veřejně přístupných nemovitostí. Věc, na kterou je dar žádán, ale nemusí být kulturní památkou ve smyslu zákona o památkové péči,“ vysvětluje předseda komise Miloš Krčmář s tím, že dar je určený na práce provedené v průběhu roku 2016.

Minimální výše daru je pět tisíc, maximální 50 tisíc korun. „V odůvodněných případech může komise rozhodnout, že lze horní mez přesáhnout, ale jen tehdy, když součet všech darů nepřesáhne 100 tisíc korun,“ poznamenává Krčmář.

Žádosti je možné podávat do 15. března 2016 na originálních formulářích a musí obsahovat identifikaci památky: název, katastrální území, parcelní číslo, číslo popisné, foto, dále identifikační údaje žadatele, specifikované práce a finanční rozvahu. Podat je pak lze hned několika způsoby. Buď osobně na podatelně úřadu, nebo poštou na adresu Magistrát města Jablonec nad Nisou, Mírové náměstí 19, 467 51 Jablonec nad Nisou (podatelna – sekretariát náměstka primátora Lukáše Pletichy), dále prostřednictvím datové schránky MMJN (ID datové schránky: wufbr2a) či e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem (epodatelna@mestojablonec.cz).

Informace k žádosti o dar zájemci získají na sekretariátu náměstka Pletichy, III. patro/č. dv. 309, na oddělení ŽPaPP, Ing. Sanigová, Mgr. Horčičková, III. patro/č. dv. 321 nebo na webových stránkách města v sekci Životní situace/Dotace/Individuální dotace z ropzočtu statutárního města Jablonec nad Nisou: kde jsou k dispozici také formuláře ke stažení.

Zanechte zprávu

Skrolovat na začátek
Mohlo by Vás zajímatclose